Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου KidStartupper.com


1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η χρήση των υπηρεσίων του KidStartupper.com επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους μαθητές μας (10 έως 15 ετών) που παρακολουθούν τα μαθήματα μας από το σπίτι, ή στα εκπαιδευτικά κέντρα με τα οποία συνεργαζόμαστε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κατά την εγγραφή του/της μαθητή/μαθήτριας, ο κηδεμόνας υποχρεούται να δηλώνει ότι συμφωνεί με την εγγραφή. Αν διαπιστωθεί η οποιαδήποτε παράβαση, το μέλος απορρίπτεται.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων απο το σπίτι ή στο σχολείο, απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού όπως ορίζεται απο την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Λόγω της ψηφιακής φύσης του προϊόντος σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων (refund).

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το μέλος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί να εισέλθει στο KidStartupper.com. Τα μέλη παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το KidStartupper.com, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το KidStartupper.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μονάχα έναν και μόνο λογαριασμό, σε περίπτωση που κάποιο μέλος διατηρεί δυο οι περισσότερους λογαριασμούς τότε το KidStartupper.com θα μπορεί να τους μπλοκάρει χωρίς καμία προειδοποίηση.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το KidStartupper.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία μόνο όταν κάποιο μέλος του χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του. Το KidStartupper.com χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών για τους πάρα κάτω λόγους: Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (Chat, IP διευθύνσεις) Το KidStartupper.com μπορεί αλλά δεν υποχρεούται να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τα μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το KidStartupper.com δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει. H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο KidStartupper.com. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του KidStartupper.com (server, database κλπ). Η IP διεύθυνση του μέλους, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του KidStartupper.com δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Το KidStartupper.com δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση . Εάν το KidStartupper.com λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι μέλος δημοσιεύει οπουδήποτε στο KidStartupper.com πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους. Το KidStartupper.com δίνει το δικαίωμα στα μέλη του να επιλέξουν οποιοδήποτε όνομα μέλους επιθυμούν κατά την εγγραφή τους, αρκεί αυτό να είναι διαθέσιμο και να μην είναι προσβλητικό προς τα υπόλοιπα μέλη. Αν το όνομα του μέλους θεωρηθεί προσβλητικό από το KidStartupper.com, τότε αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους. Το KidStartupper.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το KidStartupper.com μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: - Έχει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. - Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το KidStartupper.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που τα μέλη του KidStartupper.com καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το KidStartupper.com ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

4. COOKIES

Το KidStartupper.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του KidStartupper.com. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Το μέλος τού KidStartupper.com μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του KidStartupper.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του KidStartupper.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το KidStartupper.com μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους (ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς), οι οποίοι ανήκουν σέ τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το KidStartupper.com για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί το μέλος που τους ακολουθεί.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και η επίσκεψη των υπηρεσιών του KidStartupper.com, μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστημά μας, από άτομα άνω των 15 ετών (εκτός και αν πρόκειται για τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος ή τον γονέα του μαθητή ο οποίος επιτρέπεται να ελέγχει τα δεδομένα στην πλατφόρμα αλλά απαγορεύεται να εισάγει δεδομένα ο ίδιος). Εάν παρόλα αυτά ενήλικα μέλη καταφέρουν να υποκλέψουν στοιχεία πρόσβασης των μαθητών και να επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, το KidStartupper.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε μέλος του δικτυακού του τόπου.

Τα μέλη αποδέχονται ότι, παρόλο που το KidStartupper.com παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν τα μέλη, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του μέλους που προσθέτει αυτό το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, ότι το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του KidStartupper.com. To KidStartupper.com δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη του στις υπηρεσίες του, να ελέγχει το σύνολό του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται αυστηρός. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του KidStartupper.com για: Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του KidStartupper.com με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του KidStartupper.com. Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Το μέλος του KidStartupper.com κατανοεί και αποδέχεται ότι το KidStartupper.com δεν κάνει πλήρη προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το KidStartupper.com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχ την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του KidStartupper.com. Επίσης, το KidStartupper.com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Τέλος, το KidStartupper.com και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν μέλη ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε μέλη που δεν ακολουθούν τους παρόντες όρους χρήσης του KidStartupper.com. Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους όρους του παρόντος και διαγράφτηκαν, δεν επιστρέφονται.

7. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το μέλος του KidStartupper.com ευθύνεται απέναντι στο KidStartupper.com και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του KidStartupper.com με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

8. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το KidStartupper.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το KidStartupper.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβαση στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου,υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το KidStartupper.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του KidStartupper.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του KidStartupper.com , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του KidStartupper.com και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει. Κανονισμοί μελών μηνυμάτων: Δεν κάνουμε δυσφήμιση (άλλα web sites, υπηρεσίες, εταιρίες, προϊόντα κ.λ.π.) Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη προσωπικά στοιχεία όπως τηλέφωνα, e-mail, κτλ. Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη prive συνομηλίες. Δεν κάνουμε flooding στην κεντρική οθόνη. Flooding είναι όταν ένα μέλος επαναλαμβάνει την ίδια πρόταση (συνήθως με την χρήση του copy+paste) και την εμφανίζει συνεχόμενα στο main ή ακόμα και όταν γράφει μικρές, διαφορετικές μεταξύ τους προτάσεις, των 2-3 λέξεων η κάθε μία και τις εμφανίζει και πάλι συνεχόμενα στο main. Δε βρίζουμε δε θίγουμε και δεν ενοχλούμε τα άλλα μέλη. Απαγορεύεται η δημοσίευση, προβολή, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού,επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, που αφορά κακοποίηση ζώων ή παρότρυνση κακοποίησης, κείμενα προπαγανδιστικού περιεχομένου και αντεθνικού χαρακτήρα, σύμβολα και αξίες, καθώς και πρόσκληση για ερωτική συνεύρεση με χρηματική αμοιβή, πορνεία κ.λ.π. ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Δεν κάνουμε πειράματα με τους υπολογιστές των άλλων.Το hacking απαγορεύεται. Αν κάποιο μέλος δημιουργεί συνεχόμενα προβλήματα, το KidStartupper.com έχει δικαίωμα να κάνει διαγραφή του ονόματός του. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, να ρωτάτε τους καθηγητές. Πάντα θα είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, γι' αυτό μην ντρέπεστε να ρωτήσετε. Αν κάποιος σας ενοχλεί, μη διστάσετε να το πείτε σε κάποιον καθηγητή.

alternative
Πίσω